Trích Nguyên văn bởi chauhoangan Xem bài viết
bán ; 1287 - 1296 sl 1307 tp open
mua; 1193 - 1187 sl 1180 tp open,
bán mạnh vùng 1290,