Chiến lược giao dịch XAU/USD – 14/11/2019
Pivot: 1462.08
Chiến lược giao dịch:
Buy: 1458.00 SL: 1454.00 TP: 1473.00

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:
Mức kháng cự : 1468.00 – 1473.00 – 1479.00
Mức hỗ trợ : 1456.00 – 1450.00 – 1445.00

Chiến lược giao dịch XAU/USD tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!


Chiến lược giao dịch USD/JPY – 14/11/2019
Pivot: 108.786
Chiến lược giao dịch:
Sell: 108.900 SL: 109.200 TP: 108.300

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:
Mức kháng cự: 108.800 – 109.000 – 109.300
Mức hỗ trợ: 108.500 – 108.300 – 108.000

Chiến lược giao dịch USD/JPY tham khảo. Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!
http://chienluoctiente.com/chienluoctiente_20191114/

Liên hệ: 0918131779 để được tư vấn.

* Tư vấn chiến lược đầu tư của Chienluoctiente. Bài viết là quan điểm của tư vấn có phân tích, Thị trường cần phải cập nhật thông tin và lực mua bán tại từng thời điểm giao dịch, mọi vấn đề giao dịch phụ thuộc vào quyết định của nhà đầu tư. Giao dịch tài chính không tránh khỏi rủi ro.

Trân trọng