Vì hiện thời đã có khá nhiều topic về nhận định & chiến lược của thành viên nên để tiện cho việc theo dõi và để box Diễn đàn chung không bị "quá tải", BQT đã tạo một box khác có tên "Nhận định của thành viên VSG" và move tất cả các topic có nội dung như trên từ box Diễn đàn chung sang box mới.

Do đó xin lưu ý các thành viên, kể từ hôm nay khi post các bài có tính cách nhận định hoặc chiến lược thì hãy post vào box "Nhận định của thành viên VSG". Các topic nào có giá trị và thu hút được nhiều người quan tâm sẽ được chuyển sang box Hệ thống và Chiến lược giao dịch và người chủ topic sẽ được set quyền quản lý topic của mình như một Moderator.

Thân chào đoàn kết.

BQT VSG