"Thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu tiên của Grab. Chi tiết liên hệ:
Link Đăng Ký: http://bit.ly/NhanThongTinIPOGrab"