Hơn 50 ngân hàng tại 27 quốc gia đã tham gia thử nghiệm việc ứng dụng blockchain vào nghiệp vụ thư tín dụng trong giao dịch với khách hàng.
Tăng tốc, giảm chi phí khi ứng dụng công nghệ blockchain

Khi tiến hành thử nghiệm ứng dụng công nghệ blockchain vào phát hành thư tín dụng trong ngân hàng, 96% số người tham gia cho biết hệ thống Voltron sẽ tăng tốc và giảm chi phí cho các thủ tục thư tín dụng của họ. Hơn nữa, 86% trong số họ cho biết cách phát hành thư tín dụng theo kiểu truyền thống không hiệu quả bằng.
Công ty cho biết Voltron đã cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 5-10 ngày xuống dưới 24 giờ. Do kết quả của việc áp dụng hệ thống mới, 61% nói rằng họ có khả năng chuyển các luồng giao dịch sang tài khoản mở, một lựa chọn được cho là rủi ro hơn cho các nhà xuất khẩu.

HSBC và nhiều ngân hàng hàng đầu thế giới đã bắt đầu ứng dụng blockchain
Ngân hàng tham gia bao gồm CIB, MUFG, Ngân hàng Quốc gia Ai Cập, RBI, Standard Bank và Societe Generale. Đây là sự hợp tác của Bain, CryptoBLK và R3 trên nền tảng đám mây Microsoft Azure Azure. Voltron tương thích với cả Corda và Corda Enterprise, giúp thay thế các liên kết và mạng tài chính truyền thống bằng một sổ cái chung.
Đại gia ngân hàng HSBC có trụ sở tại Vương quốc Anh đang tìm kiếm đối tác ngân hàng tại Hàn Quốc để triển khai Voltron tại nước này.
Bursa Malaysia có trụ sở tại Malaysia, sàn giao dịch chứng khoán quốc gia, cũng đang nghiên cứu một bằng chứng bảo mật và cho vay dựa trên blockchain. Đây là sự hợp tác với Information Syntron Information có trụ sở tại Hồng Kông.
Xem thêm thông tin tại Trade24h