Tâm lý giao dịch là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu với bất kỳ nhà giao dịch tài chính nào. Một nhà giao dịch tài chính thành công luôn có 1 tâm lý giao dịch phù hợp, tích cực và thực tế. Một số đặc điểm về tâm lý giao dịch dưới đây thường dễ nhận thấy từ các nhà giao dịch tài chính chuyên nghiệp

Nhà giao dịch chuyên nghiệp có kỳ vọng lợi nhuận hợp lý

Khi bắt đầu giao dịch tài chính, nhiều nhà giao dịch mới đặt ra những mục tiêu lợi nhuận bất hợp lý, thậm chí là kỳ vọng có thể làm giàu nhanh chóng. Đây là điều gây nên áp lực tâm lý nặng nề cho họ. Giao dịch tài chính nói chung và forex nói riêng có thể là một kênh đầu tư mang lại lợi nhuận, nhưng khó lòng có thể giúp nhà giao dịch làm giàu nhanh chóng hoặc làm giàu từ một số vốn nhỏ. Một kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận hợp lý đảm bảo cho nhà giao dịch không bị áp lực, dẫn đến tình trạng giao dịch quá mức.

Vậy 2 yếu tố cơ bản còn lại là gì? Hãy đọc tiếp tại:

http://bit.ly/2Ab0EUn


Nguồn: Exness