Bảng lương Phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) hay còn gọi là Nonfarm hoặc NFP là dữ liệu kinh tế Mỹ được xem là quan trọng bậc nhất trên thị trường Forex hiện nay. Tại thời điểm được công bố, bảng lương phi nông nghiệp thường tạo ra các biến động mạnh cho đồng USD. Vì đồng USD chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường forex, sự kiện công bố dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp thường kéo theo sự biến động của phần lớn thị trường, đặc biệt là các cặp tiền tệ có đồng USD. Nếu nhà giao dịch muốn tìm kiếm các sự kiện có thể gây biến động mạnh mẽ cho thị trường forex, Bảng lương phi nông nghiệp là một sự kiện không nên bỏ qua.

Bảng lương phi nông nghiệp là gì?

Bảng lương Phi nông nghiệp là dữ liệu kinh tế phản ánh số lượng người lao động tăng / giảm trong tháng vừa qua tại Mỹ, ngoại trừ số lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp (tức là chỉ tính số lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ).

Nguyên nhân khiến Bảng lương Phi nông nghiệp trở nên quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ bởi vì nó phản ánh tình trạng việc làm của quốc gia này. Nếu nhiều việc làm được tạo ra, đó là dấu hiệu nền kinh tế đang phát triển tốt và ngược lại.

Bảng lương Phi nông nghiệp thường được công bố vào ngày thứ Sáu của tuần đầu tiên của tháng mới bởi Cục thống kê lao động Mỹ.

Tham khảo các cách giao dịch Bảng lương Phi nông nghiệp tại đây:

http://bit.ly/2RghJG6

Nguồn: Exness