Trump đang dồn tất cả các mũi tấn công Trung Quốc, giá vàng có bật lên quá 1.800USD/oz?


https://enternews.vn/gia-vang-tuan-t...ng-174287.html