Chào các bạn!
Mình có con EA giao dịch khung thời gian D1 trên 6 cặp ngoại tệ chính là:
- AUD/USD
- EUR/USD
- GBP/USD
- NZD/USD
- USD/CHF
- USD/JPY
Kết quả mình backtest trên dữ liệu lịch sử từ năm 1990 sàn Fxpro cho kết quả:
- Tỉ lệ lệnh Win/Lose trong tổng số là: 40/60
- Với tỉ lệ Reward/Risk của lệnh là: 2/1
- Số lệnh trung bình 1 năm là: trên 50 lệnh ( ta có: 20*2 - 30 = 10 Lệnh)


PA_VNExpert_Millionaire.rar

Backtest EA.pdf
Các bạn coi nhé./.