Trích Nguyên văn bởi Nguyễn Phước Hải Xem bài viết
Kèo tết Swing Buy USDCAD, Stoploss 40pip TP 1.347
Kèo Swing USDCAD dịp tết tặng mọi người vẫn giữ nguyên vì chưa đến điểm để xem xét . Đã có bài viết về cặp USDCAD rồi.

Sắp có 1 cái Set Up SwingTrading!
Cũng tầm 300pip
Hy vọng nó sẽ xãy ra để tặng mọi người !