Thấy lúc nầy anh Gold hay đi ngược chiều đối với USD Index. Vậy các đồng chí có biết làm sao kiếm chút tiền còm không ?...hihi. Theo tui thì có thể short gold khoản giá 1249-1250.....