UDting Gmart .. . .. 01312013


Vài ngày nay DJones và Nasdaq đả đưa ra tính hiệu đảo chiều chạy ngược xuống, và hôm nay 01/31 S&P cũng vừa đưa ra tính hiệu tương tự. Vì vậy tôi tuyệt đối tin tưởng cụ US Gmart sẽ đi tắm suối vàng sớm.

Dự đoán S/P sẽ chạy dìa tối thiểu 1,400.00 trong tháng Hai tới.

Và hình như tạm thời Technology và Constructions Sector là 2 sectors yếu nhất.

Just wait & see


S&P/1,500 > Down trend just starts .. . .. 01312013


upload pics


S&P's PrCycles > Downtrend just starts down


picture hosting


Nasdaq/3,140 > Downtrend in processing .. . .. dự đoán sẽ chạy dìa tối thiểu 2,950.00


image


Nasdaq's FTPatterns


image sharing


Nasdaq's PrCycles


pic upload