Có hết trên youtube (truyền hình VTV) đây các anh chị:

P1. https://www.youtube.com/watch?v=ryE-DtbljVw
P2. https://www.youtube.com/watch?v=rIYawOT9DpQ
P3....