Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Vàng Sài Gòn.

Tìm Kiếm:

Type: Posts; Tài khoản: Namfx

Trang 1/2 1 2

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0.00 giây.

 1. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  chiến lược giao dịch breakout ngày 24/2
  Biên độ XAU: Biên độ lớn không giao dịch
  Biên độ GU: 1.2942 - 1.2955
  Biên độ GJ: 144.7 - 144.63
 2. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 21/2
  Biên độ XAU: 1619 - 1622.75
  Biên độ GU: 1.2874 - 1.2888
  Biên độ GJ: 144.21 - 144.54
 3. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 20/2
  Biên độ XAU: 1606.1 - 1612.9
  Biên độ GU: 1.2912 - 1.2928
  Biên độ GJ: 143.6 - 143.9
 4. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 19/2
  Biên độ XAU: 1599.55- 1604.8
  Biên độ GU: 1.2997 - 1.3005
  Biên độ GJ: 142.78 - 143
 5. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 18/2
  Biên độ XAU: 1587.1 - 1582.4
  Biên độ GU: 1.2992 - 1.30065
  Biên độ GJ: 142.585 - 142.89
 6. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 17/2
  Biên độ XAU: 1580.5 - 1583.8
  Biên độ GU: 1.3027 - 1.3054
  Biên độ GJ: 143.08 - 143.37
 7. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 14/2
  Biên độ XAU: 1574.7 - 1578.2
  BIên độ GU: 1.3037 - 1.3049
  Biên độ GJ: 143.12 - 143.34
 8. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 13/2
  Biên độ XAU: 1565.5 - 1572.6
  Biên độ GU: 1.29515 - 1.2965
  Biên độ GJ: 142.25 - 142.7
 9. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 12/2
  Biên độ XAU: 1565.8 - 1568.6
  Biên độ GU: 1.2948 - 1.2966
  Biên độ GJ: 142.1 - 142.45
 10. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 11/2
  Biên độ XAU: 1570 - 1573
  Biên độ GU: 1.2910 - 1.2922
  Biên đô GJ: 141.69 - 141.94
 11. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 10/2
  Biên độ XAU: 1569 - 1576.6
  Biên độ GU: 1.2883 1.2897
  Biên độ GJ: 141.23 -141.60
 12. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 7/2
  Biên độ XAU: 1564.8 - 1569.2
  Biên độ GU: 1.2925 - 1.2939
  Biên độ GJ: 141.97 - 142.25
 13. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 6/2
  Biên độ XAU:1554.5 - 1558.2
  Biên độ GU:1.2982 - 1.3002
  Biên độ GJ: 142.58 - 142.76
 14. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 5/2
  Biên độ XAU: 1552.2 - 1556.65
  Biên độ GU: 1.3018 - 1.3038
  Biên độ GJ: 142.37 - 142.72
 15. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 4/2
  Biên độ XAU: 1574 - 1579.8
  Biên độ GU: 1.2981 - 1.2999
  Biên độ GJ: 140.96 - 141.23
 16. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 3/2/2020
  Biên độ XAU: 1582 - 1594
  Biên độ GU: 1.3170 - 1.3184
  Biên độ GJ: 142.71 - 143.11
 17. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 17/1
  Biên độ XAU từ: 1549.4 - 1553.6
  Biên độ GU từ: 1.3064 - 1.30795
  Biên độ GJ từ: 143.9 - 144.18
 18. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 15/1
  Biên độ XAU từ: 1555 - 1558
  Biên độ GU từ: 1.3037 - 1.30257
  Biên độ GJ từ: 143.22 - 143.5
 19. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 15/1
  Biên độ XAU từ: 1545.8 - 1550
  Biên độ GU từ: 1.3014 - 1.3024
  Biên độ GJ từ: 143 - 143.2
  Xác nhận break cản bằng cây nến m15 đóng cửa trên dưới các mức...
 20. Trả lời
  58
  Lần đọc
  2,799

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lựoc giao dịch breakout ngày 14/1
  Biên độ các cặp:
  XAU: 1536 -1549 ( Biên độ lớn 13 giá, không vào lênh)
  GU: 1.2982 - 1.300
  GJ: 142.71 - 143.21
  Xác nhận phá cản bằng cây nến...
Hiện kết quả từ 1 tới 20 của 27
Trang 1/2 1 2