Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Vàng Sài Gòn.
Vietnam Trading Challenge

Tìm Kiếm:

Type: Posts; Tài khoản: Namfx

Trang 1/3 1 2 3

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0.01 giây.

 1. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dich breakout ngày 23/4
  Biên độ GU: 1.23127 - 1.2344
  Biên độ GJ: 132.75 - 133.06
 2. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 20/4
  Biên độ GU: 1.2476 - 1.2500
  Biên độ GJ: 134.23 - 134.72
 3. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược breakout ngày 17/4
  Biên độ XAU,GJ: biên độ lớn không giao dịch
  Biên độ GU: 1.2454 - 1.2494
 4. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 16/4
  Biên độ GU: 1.2492 - 1.2527
  Biên độ GJ: 134.33 - 134.87
 5. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược breakout ngày 14/4
  Biên độ GU: 1.2497 - 1.2532
  Biên độ GJ: 134.58 - 134.85
 6. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược breakout ngày 13/4
  Biên độ GU: 1.24515 - 1.2473
  Biên độ GJ: 134.76 -135.22
 7. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 10/4
  Biên độ GU: 1.24395 - 1.2478
  Biên độ GJ:134.88 - 135.3
 8. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược breakout ngày 9/4:
  Biên độ XAU, GJ: biên độ lớn không giao dịch
  Biên độ GU: 1.2374 - 1.2415
 9. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược breakout ngày 8/4
  Biên độ XAU, GJ: biên độ lớn không giao dịch
  Biên độ GU: 1.2314 - 1.2354
 10. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 3/4
  Biên độ XAU: biên độ lớn không giao dịch
  Biên độ GU: 1.2372 - 1.2404
  Biên độ GJ: 133.6 - 134.08
 11. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chien luoc breakout ngày 27/3
  Biên độ lớn không giao dịch
 12. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch Breakout ngày 26/3
  Biên độ lớn không giao dịch
 13. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 24/3:
  Biên độ lớn không giao dịch
 14. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 19/3
  Biên độ lớn không giao dịch
 15. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 17/3
  Biên độ XAU, GJ: biên độ lớn không giao dịch
  Biên độ GU: 1.2235 - 1.2275
 16. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 16/3
  XAU,GU,GJ biên độ lớn không giao dịch
 17. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch ngày 12/3
  Biên độ XAU: biên độ lớn không giao dịch
  Biên độ GJ: biên độ lớn không giao dịch
  Biên độ GU: 1.2809 - 1.28275
 18. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 11/3
  Biên độ XAU: biên độ lớn không giao dịch
  Biên độ GJ: Biên độ lớn không giao dịch
  BIên độ GU: 1.2866 - 1.2912
 19. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 9/3:
  Biên độ XAU: Biên độ lớn không giao dịch.
  Biên độ GJ: biên độ lớn không giao dịch.
  Biên độ GU: 1.3067 - 1.3106
 20. Trả lời
  85
  Lần đọc
  19,656

  Ðề: Hệ thống giao dịch Break Out - Biên độ cập nhật hằng ngày.

  Chiến lược giao dịch breakout ngày 6/3
  Biên độ XAU: biên độ lớn không giao dịch
  Biên độ GU: 1.2939 - 1.2965
  Biên độ GJ: 137.28 - 137.75
Hiện kết quả từ 1 tới 20 của 54
Trang 1/3 1 2 3