http://forexprocenter.net/wp-content/uploads/2018/02/forex2018.png
Thị trường được tạo thành từ tất cả giao dịch mà Trader thực hiện. Dù bạn là Trader giao dịch cỡ nhỏ hay thực hiện các lệnh có khối...