PDA

View Full Version : Các chỉ số kĩ thuật - RSIAdamo
25-06-2008, 20:02
Các chỉ số kĩ thuật - RSI

1. RSI (Relative Strength Index):

Chỉ số RSI là thuật ngữ do J.Welles Wilder khởi xướng ra RSI (Relative Strength Index)

Chỉ số RSI giải quyết vấn đề của những dịch chuyển bất thường và giải quyết nhu cầu về một biên độ giới hạn trên và dưới không đổi. Chỉ số RSI được xác định theo công thức sau:

RSI = 100 - 100/(1+RS)

RS = Trung bình giá đóng cửa tăng của x ngày/Trung bình giá đóng cửa giảm của x ngày

Số ngày được sử dụng trong tính toán là 14 ngày theo đồ thị hàng ngày; sử dụng đồ thị tuần số ngày sẽ là 14 tuần. Để xác định được các giá trị trung bình đi lên, chúng ta cộng tổng số điểm đạt được trong các ngày giá tăng trong 14 ngày và chia tổng số đó cho 14. Để xác định giá trị trung bình đi xuống, chúng ta cộng tổng số điểm bị mất trong 14 ngày giá giảm và chia lại cho 14. Sau đó “cường độ tương đối - RS” được xác định bằng cách chia trung bình giá tăng cho trung bình giá giảm. Giá trị RS này sau đó được đưa vào trong công thức tính RSI. Số lượng ngày có thể thay đổi bằng cách thay đổi giá trị của x.

Sử dụng RSI trong hệ thống mua bán (trading system):

1. Các mức của RSI: 70% là mức mà nhà đầu tư bán quá nhiều (overbought), 30% là mức mà nhà đầu tư mua quá nhiều (oversold). Mua khi thị trường ở mức oversold và bán khi thị trường ở overbought lưu ý chỉ áp dụng điều này cho 1 thời kỳ biến động còn khi đang hình thành 1 xu hướng thì sẽ không đúng.

2.Bullish divergence (tín hiệu phân kỳ mua): tín hiệu mua khi đường giá đang đi xuống trong khi RSI thì đang tăng, tương tự bearish divergence (tín hiệu phân kỳ bán): tín hiệu bán khi đường giá tăng trong khi đường RSi thì lại giảm. Mặt hạn chế của sự phân kỳ (divergence) là chúng cố gắng báo trước 1 xu hướng đảo chiều thay vì xác định theo 1 xu hướng.

3.Dạng đồ thị: xu hướng, kháng cự/hỗ trợ, tam giác (triangles), đầu-vai (head and shoulders) khi áp dụng RSI nó giống như đường dẫn cho giá. Cái dở là dạng đồ thị: xu hướng, tam giá... là quan điểm cá nhân phụ thuộc vào chủ quan của từng traders nên không thể sử dụng trong trading system.

http://up.coo.vn/up.coo.vn/photo/13nm7bos63a048ka9o7.gif

Còn tiếp...

vista
27-05-2009, 00:28
Có ai biết tác giả RSI tính toán thế nào mà chọn thông số 14 làm thông số chuẩn (standard) cho nó ko? Nếu ai biết được là đã hiểu sâu vào bản chất của nó rồi đó. RSI là đường kỹ thuật rất cơ bản nhưng cũng mở đầu cho hướng tính chênh lệch lực (năng lượng) rất pro. Ai chịu khó đào sâu bản chất thì sẽ tạo nên tiềm năng phát triển rồi đến phát minh được nhiều tuyệt kỹ độc quyền cho riêng mình.

Ujjayi
27-05-2009, 01:31
Có ai biết tác giả RSI tính toán thế nào mà chọn thông số 14 làm thông số chuẩn (standard) cho nó ko? Nếu ai biết được là đã hiểu sâu vào bản chất của nó rồi đó. RSI là đường kỹ thuật rất cơ bản nhưng cũng mở đầu cho hướng tính chênh lệch lực (năng lượng) rất pro. Ai chịu khó đào sâu bản chất thì sẽ tạo nên tiềm năng phát triển rồi đến phát minh được nhiều tuyệt kỹ độc quyền cho riêng mình.
vista biết gì thì xin góp ý thêm :clap:. đừng đọc bài người khác rồi đánh đố:machine:

Omerta_vn
27-05-2009, 01:53
Có ai biết tác giả RSI tính toán thế nào mà chọn thông số 14 làm thông số chuẩn (standard) cho nó ko? Nếu ai biết được là đã hiểu sâu vào bản chất của nó rồi đó. RSI là đường kỹ thuật rất cơ bản nhưng cũng mở đầu cho hướng tính chênh lệch lực (năng lượng) rất pro. Ai chịu khó đào sâu bản chất thì sẽ tạo nên tiềm năng phát triển rồi đến phát minh được nhiều tuyệt kỹ độc quyền cho riêng mình.


Nhàm...:sleep: