PDA

View Full Version : William's %RGoldKing
04-12-2008, 09:22
William's %R là 1 chỉ báo về xung lượng (momentum) để đo mức quá mua (overbought)/ quá bán (oversold) của 1 cổ phần...William's %R là 1 chỉ báo về xung lượng (momentum) để đo mức quá mua (overbought)/ quá bán (oversold) của 1 cổ phần. William's %R được ông Larry Williams tạo ra. Chỉ số này được coi là 1 chỉ báo được xu hướng tương lai khá chuẩn.

Chỉ số này được giao động từ 0% cho đến -100% và được chia thành 3 vùng:

- Quá mua (overbought): có giá trị từ 0 cho tới -20 đại diện cho thời kỳ giảm giá (bearish)

- Quá bán (oversold): có giá trị từ -80 cho tới -100 đại diện cho thời kỳ tăng giá (bullish)

- Vùng không cho tín hiệu: có giá trị từ -20 cho đến -80 là vùng để xác nhận 1 tín hiệu (signal), chúng ta có thể đợi chỉ báo cắt qua đường -50 để xác nhận sức mạnh tiếp theo của 1 xu hướng.

Cách sử dụng:

Nó cũng giống như tất cả các chỉ báo khác về vùng quá bán/quá mua. Nó cho chỉ báo tốt nhất về sự thay đổi giá của cổ phần trước khi có sự đánh giá của nhà đầu tư. Ví dụ nếu chỉ báo này đang trong vùng quá mua thì nó mách bảo cho chúng ta giá cổ phần sẽ quay đầu đi xuống trước khi cổ phần này được bán tháo (lưu ý nên dùng kèm với MACD là 1 chỉ báo rất tốt về sự thay đổi giá của cổ phần). Nếu chỉ báo này nằm trong vùng không cho tín hiệu (-20 cho đến -80) trong 1 khỏang thời gian đủ dài thì đường giá sẽ tiếp tục đi lên hay đi xuống của xu hướng hiện hành và được đo mạnh hay yếu nhờ mức -50.

Hiện tượng nhà đầu tư bán nhiều khi chỉ số này nằm trong vùng quá mua (overbought), nếu xảy ra trong khỏang thời gian dài thì chúng ta nên thóat ra cổ phần này trước khi đường giá có tín hiệu giảm giá trị.

Sau đây là hình minh họa chỉ số này:

Đây là sự kết hợp của chỉ số William's %R và chỉ số MACD cho tín hiệu mua và bán