PDA

View Full Version : Hướng dẫn sử dụng Moving Average RibbonDragon
29-05-2008, 16:32
Moving Average Ribbon

“Dãy cầu vòng” MA thường sử dụng các trung bình có thể sử dụng đường trung bình dao động đơn giản hoặc sử dụng đường trung bình dao động mũ (đôi khi sử dụng đường trung bình trọng lượng)

Mở rộng:
-Đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average) đưa ra các mức cân bằng tại thời điểm giá trong kỳ quan sát.

- Đường trung bình trọng lượng (Weighted Moving Average): nhấn mạnh hơn dự liệu gần nhất. Loại này giúp người sử dụng làm mềm biến động giá hơn trong khi giá trị trung bình phản ánh gần với mức giá thay đổi hơn.

-Đường trung bình mũ (Expoential Moving Average): một cách khác trong việc nhấn mạnh lên dữ liệu gần nhất.)

Trong bài này, tôi chỉ hướng dẫn các sử dụng đường trung bình đơn giản để tạo “dãy cầu vòng” Ribbon

Ý nghĩa và cách dùng:

-Để tạo “dãy cầu vòng” MA bằng đường trung bình đơn giản thường sử dụng 10 đường bắt đầu từ đường trung bình 50 ngày kết thúc bằng đường trung bình 200 ngày (50, 60, 70, 80 ... 190, 200)

+ Giá nằm trên “dãy cầu vòng” MA à xu hướng tăng (Khi các đường trung bình đã giao nhau và cùng hướng lên à xu hướng tăng mạnh)

+ Giá nằm dưới “dãy cầu vòng” MA à xu hướng giảm. ( Khi các đường trung bình đã giao nhau và cùng hướng xuốngà xu hướng giảm mạnh)

+Dấu hiệu đảo chiều được hình thành khi giá quay đầu và cắt ngược trở lại “dãy cầu vòng” MA (ngược chiều so với xu hướng trước đó)

Hình minh hoạ:

http://quantriweb.vangvn.com/images/news/Avg_Ribbon_05090605035622052008.gif


Ở đồ thị minh hoạ, tôi sử dụng các đường trung bình từ 50 ngày đến 150 ngày để tạo “dãy cầu vòng” MA

Hình minh hoạ:

http://quantriweb.vangvn.com/images/news/Avg_Ribbon_050906-hinh%200104453822052008.gif


*Mở rộng:

-Với các đường trung bình từ 50 ngày đến 150 ngày để tạo “dãy cầu vòng” MA thường chỉ đưa ra diễn biến chậm nhưng mang ý nghĩa chắc chắn (nghĩa là thị trường đã biến động trước khi đó tín hiệu chỉ báo mới được xác nhận, tuy nhiên lại xác định được tâm lý và xu hướng thị trường rõ ràng.)

-Để có thể chỉ báo sớm hơn thường “dãy cầu vòng” MA trong ngắn hạn sẽ sử dụng các đường trung bình ngắn ngày hơn; cụ thể chẳng hạn bạn có thể dùng các đường trung bình ngắn ngày như: 5-15-25-35-45-55-65-75-85-95 để tạo “dãy cầu vòng” MA, có thể sử dụng 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 khi bạn muốn biết rõ hơn về xu hướng.

-Để dự báo xu hướng trung hạn và dài hạn, bạn có thể sử dụng các đường trung bình dài ngày hơn từ chu kỳ 100 ngày đến chu kỳ 200 ngày (100-110-120…-190-200)

Ở ví dụ dưới đây, tôi sử dụng 05 đường trung bình ngắn ngày + 05 đường trung bình dài ngày hơn để nhận diện xu hướng ngắn hạn trong mối tương qua với xu hướng trung hạn và dài hạn.

Hình minh hoạ:

http://quantriweb.vangvn.com/images/news/Untitled-8%20copy05095922052008.gif

Bình luận:

+Trên đồ thị sau khi giá giảm về 844, giá được hỗ trợ bởi đường trung bình 200 ngày (MA200), giá giằng co trong vùng được tạo bởi các đường trung bình 150-160-170-180-190-200.

+ Trên đồ thị, xét ngắn hạn giá nằm trên các đường trung bình ngắn hạn 5-15-25-35-45-55.

Những dẫn chứng trên có thể thấy giá đang nằm trên các đường trung bình ngắn ngày và dài ngày, chính vì thế có thể ngắn hạn giá theo xu hướng tăng, trung hạn và dài hạn đưa ra dấu hiệu có thể giá đang theo chiều hướng đi lên trở lại.

* Nhiều đường trung bình sẽ tạo "dãy cầu vòng" MA từng tầng, đồ thị minh hoạ dưới đây tôi sử dụng các đường trung bình mũ.

http://quantriweb.vangvn.com/images/news/Untitled-6%20copy04520522052008.gif

*Ở biểu đồ SAXO, bạn không thể sử dụng quá 05 đường trung bình, vì thế không thể tạo dãy cầu vòng MA; bạn có thể dùng phần mềm xem giá của “netdania” để tham khảo thêm