PDA

View Full Version : Tại sao mod khóa chat box của Vàng mà ko nói gìvàng
15-05-2012, 23:16
Hi.
Mình thắc mắc 1 vấn đề.
sao chatbox của mình mod lại khóa vây? xin cho lý do
Thân...

papa
15-05-2012, 23:26
http://vangsaigon.com/iupload/images/36wiw.jpg

papa
15-05-2012, 23:30
Hi.
Mình thắc mắc 1 vấn đề.
sao chatbox của mình mod lại khóa vây? xin cho lý do
Thân...
Bạn vui lòng đọc nội quy diễn đàn.