PDA

View Full Version : Trading Contest 1. Đăng ký cuộc thi "Kỹ năng giao dịch"
 2. Trao đổi về cuộc thi Kỹ năng giao dịch
 3. Thăm dò ý kiến: "Cuộc thi chuyên gia nhận định VSG"
 4. Kết quả cuộc thi "Rèn luyện kỹ năng giao dịch" lần I
 5. Thông tin về cuộc thi Pro Trader
 6. Thăm Dò: Cuộc Thi Đệ Nhất VSG
 7. Thông tin cuộc thi "Ai là người chiến thắng" lần I của diễn đàn VSG.
 8. Binary Options Contest
 9. VSG Trading Contest 2014 - Kỳ I: "KHỞI ĐỘNG"
 10. Mời góp ý cuộc thi trade 2015 của VSG
 11. Thông báo khẩn: Thay đổi giờ offline ở Sài gòn
 12. Cuộc thi Axitrader - VSG lần I
 13. Thông báo họp mặt offline trao giải thưởng Axitrader lần 1
 14. Cuộc thi Axitrader - VSG lần II
 15. Cuộc thi Axitrader - VSG lần 3
 16. Cuộc thi Vietnam Trading Challenge