PDA

View Full Version : Hệ thống & Chiến lược giao dịch 1. Nhận định Vàng - Dầu - Tiền tệ Của Trading Central
 2. Góc chia sẻ kinh nghiệm của Traders
 3. VSG Hỗ trợ PTKT
 4. Nến Nhật và cách quan sát Nến
 5. Le Huy & PTCB của mình.
 6. Nhận/Đoán S&P Theo Phương Thức Golden Triangle Patterns
 7. Robot Trading
 8. Chia Sẽ Kiến Thức và Signal CK Mỹ & Options
 9. Phương pháp giao dịch theo Pin Bar
 10. 1 > 142 Combinational Picks
 11. S&P500 và Index Toàn Cầu
 12. Thảo luận backtest hiệu quả với chất lượng 99,9% trên MT4
 13. Breakout system sử dụng MA, MACD, và RSI. Trải nghiệm cùng Ryuu !
 14. Giao dịch theo volume
 15. Trading theo Harmonic và Fibonanci theo hệ thống Kor4x trader !!!
 16. Hệ thống chắc thắng hơn 90%
 17. Hội nhóm Price Action Trading - Quy tụ đam mê
 18. Thử sức gọi vốn - show real ECN
 19. Cung cấp chiến lược giao dịch trên tài khoản thực.